Säätiön tarkoituksena on avustusten myöntäminen erityisesti turvattomaksi jääneille leskille, vanhuksille ja orvoille sekä muutenkin lapsille ja vanhuksille kodin piirissä esiintyvän hädän lievittämiseen tilanteissa, joihin suomalaisen yhteiskunnan tukijärjestelmät eivät ulotu tai joissa niistä saatava apu on riittämätön.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia lähinnä järjestöille ja yhteisöille, jotka työskentelevät vanhus- ja lapsityön, turvakotitoiminnan ja vanhustutkimuksen hyväksi. Avustuksia voidaan antaa myös vanhustentalojen rakentamiseen ja ylläpitoon sekä lasten ja vanhusten terveyteen ja sairauteen kohdistuvaan tutkimustoimintaan.

Vuoden 2015 aikana myönnettiin  avustuksia kaikkiaan 577.897€.
Varsinalisessa haussa myönnettiin näistä 418.695€ ja välittömän hädän lievittämiseksi jaettiin yhteisöille ja yksityishenkilöille yhteensä 159.202 €.

Avustuksista kohdistui lapsi- ja nuorisotyöhön 24 %,  vanhustyöhön ja vanhusten tukitaloihin 34 % ja useampaan kohderyhmään kohdistuvia avustuksia 242.087€.
Avustusten jaossa on viime vuosina painotettu inhimillisen hädän lievittämiseen kohdistuvaa toimintaa.

Säätiön sijoitustoiminnan painopiste on ollut aikaisempien vuosien tapaan kiinteistöissä, joiden arvo ja tuotto on pysynyt vakaana. Hyväksytyn sijoitusstrategian mukaisesti on lisäksi hankittu pörssiosakkeita, joiden tase-arvo on n. 4,5 miljoonaa €. Osakkeet on hajautettu noin 30 suomalaisen yhtiön osakkeisiin.