Säätiön tarkoituksena on avustusten myöntäminen erityisesti turvattomaksi jääneille leskille, vanhuksille ja orvoille sekä muutenkin lapsille ja vanhuksille kodin piirissä esiintyvän hädän lievittämiseen tilanteissa, joihin suomalaisen yhteiskunnan tukijärjestelmät eivät ulotu tai joissa niistä saatava apu on riittämätön.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia lähinnä järjestöille ja yhteisöille, jotka työskentelevät vanhus- ja lapsityön, turvakotitoiminnan ja vanhustutkimuksen hyväksi. Avustuksia voidaan antaa myös vanhustentalojen rakentamiseen ja ylläpitoon sekä lasten ja vanhusten terveyteen ja sairauteen kohdistuvaan tutkimustoimintaan.