Ragnar Ekbergs Stiftelse – Ragnar Ekbergin Säätiö sr on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan puutteessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvitsevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten avustaminen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen yhteiskunnan antama apu on riittämätön. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tai tukee muuten taloudellisesti mainittuja tahoja, sekä myöntää avustuksia ja apurahoja muille yhteisöille tai säätiöille käytettäväksi lapsi-, nuoriso- tai vanhustyöhön, turvakoti- tai palvelutalotoimintaan sekä muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen kehitys-, tutkimus- tai muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

Säätiön omaisuuden käypä arvo on vuoden 2020 lopussa noin 30 miljoonaa euroa. Omaisuudesta on osapuilleen kolmasosa sijoitettuna säätiön suoraan omistamiin asuntoihin ja toimistotiloihin, kolmasosa tontti-, kiinteistö- ja muihin rahastoihin sekä kolmasosa suomalaisiin pörssiosakkeisiin.

Säätiön omaisuuden nettotuotosta käytetään sääntöjen mukaiseen avustustoimintaan vuosittain hallituksen päätöksen mukaisesti noin 500.000 euroa, ja säätiöllä on hyvät taloudelliset edellytykset pitää avustusmäärä jatkossakin vastaavan suuruisena.