Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan neljä jäsentä, joista vuosittain on yksi erovuorossa. Vuonna 2017 hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana talousneuvos Kalevi Luukkainen (Helsinki), varapuheenjohtajana dosentti Juhani Vuori (Oulu) sekä muina jäseninä professori Matti Lehto (Tampere) ja varatuomari Timo Pellikka (Helsinki). Viimeksi mainittu toimii myös säätiön osa-aikaisena asiamiehenä. Säätiön hallituksen kutsumana avustusasiantuntijana toimii sosiaalineuvos Seppo Rantanen (Tampere). Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa ja tekee kokouksissaan kaikki merkittävät avustus- sekä säätiön omaisuuden hoitoon liittyvät päätökset.

Säätiön hallinto 2017

Vasemmalta dosentti Juhani Vuori, sosiaalineuvos Seppo Rantanen,
talousneuvos Kalevi Luukkainen, hallintosihteeri Sirpa Pellikka,
professori Matti Lehto, varatuomari Timo Pellikka