Säätiön hallinto vuonna 2022

Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan neljä jäsentä, joista vuosittain on yksi erovuorossa. Vuonna 2022 hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana talousneuvos Kalevi Luukkainen (Helsinki), varapuheenjohtajana professori Matti Lehto (Helsinki) sekä muina jäseninä varatuomari Jaakko Holkeri (Tampere) ja varatuomari Timo Pellikka (Helsinki). Viimeksi mainittu toimii myös säätiön osa-aikaisena asiamiehenä. Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa ja tekee kokouksissaan kaikki merkittävät avustus- sekä säätiön omaisuuden hoitoon liittyvät päätökset.

Säätiön hallinto vuodelta 2017

Vasemmalta dosentti Juhani Vuori, sosiaalineuvos Seppo Rantanen,
talousneuvos Kalevi Luukkainen, hallintosihteeri Sirpa Pellikka,
professori Matti Lehto, varatuomari Timo Pellikka