hand1

Avustukset myönnetään kirjallisten hakemusten perusteella pääsääntöisesti kerran vuodessa. Avustushakemukset on toimitettava säätiön hallitukselle erikseen ilmoitettavana hakuaikana sähköisen järjestelmän kautta. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse avustusohjelman kautta. Ennalta-arvaamattomissa akuuteissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana.

Yksityishenkilö voi saada avustuksen myös muuna aikana arkielämää järkyttäneen äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman takia (esimerkkeinä äkillinen vakava sairastuminen tai tapaturma, kodin tulipalovahinko ym.). Mahdollisen avustuksen kohteena tulee olla lapsi, nuori tai vanhus, ja tilanteesta voi antaa tietoa vapaamuotoisesti säätiön sähköpostiosoitteeseen (toimisto@resaatio.fi), josta saa lisäohjeita varsinaisen hakemuksen jättämiseen liittyen edellyttäen, että tilanne täyttää edellä selostetut akuutin hädän kriteerit. .


Vuoden 2024 avustusten
hakuaika on 1.11. – 30.11.2023.

Siirry avustusjärjestelmään tästä: https://ekberg.apurahat.net