hand1

Avustukset myönnetään kirjallisten hakemusten perusteella pääsääntöisesti kerran vuodessa. Avustushakemukset on toimitettava säätiön hallitukselle erikseen ilmoitettavana hakuaikana sähköisen järjestelmän kautta. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse avustusohjelman kautta. Ennalta-arvaamattomissa akuuteissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana. Akuutin hädän tilanteen hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että lapsiin, nuoriin tai vanhuksiin kohdistuva ongelma on tilapäinen ja johtuu jostakin odottamattomasta elämäntilanteesta, kuten esimerkiksi yllättävästä elämänmuutoksesta (esim. onnettomuudesta tai sairastumisesta).


Vuoden 2023 avustusten
hakuaika on 1.10. – 31.10.2022.

Siirry avustusjärjestelmään tästä: https://ekberg.apurahat.net