Avustusten hakeminen

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

  1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavana aikana pääsääntöisesti marraskuussa. Päätökset hakemuksista tehdään seuraavan vuoden helmi- maaliskuussa ja avustukset on käytettävä kyseisen vuoden aikana. Säätiö voi myöntää erityistapauksessa pidennyksen hakemuksen käyttöaikaan.
  2. Yksityishenkilö voi saada avustuksen myös muuna aikana arkielämää järkyttäneen äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman takia (esimerkkeinä äkillinen vakava sairastuminen tai tapaturma, kodin tulipalovahinko ym.). Mahdollisen avustuksen kohteena tulee olla lapsi, nuori tai vanhus, ja tilanteesta voi antaa tietoa vapaamuotoisesti säätiön sähköpostiosoitteeseen (toimisto@resaatio.fi), josta saa lisäohjeita varsinaisen hakemuksen jättämiseen liittyen edellyttäen, että tilanne täyttää edellä selostetut akuutin hädän kriteerit.

Avustuspäätökset tekee pääsääntöisesti säätiön hallitus. Hallitus ei perustele avustusasioita koskeva päätöksiään eikä niistä voi valittaa mihinkään. Myönnetyt avustukset ovat kertaluontoisia, joilla vaikea tilanne pyritään saamaan kokonaisuudessaan korjattua. Samaa asiaa koskevia uudistettuja avustusanomuksia ei käsitellä.

Avustusanomukset on toimitettava säätiölle sähköisen avustusjärjestelmän kautta. Anomuksen allekirjoittajan on tunnistauduttava järjestelmään pankkitunnuksillaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, hakija voi ottaa yhteyden säätiön toimistoon ensisijaisesti sähköpostitse (toimisto@resaatio.fi). Hakulomake tarkempine täyttöohjeineen ja anomuksen käsittelyä varten edellytettyine liitteineen, joita ei palauteta, löytyy internet-osoitteesta:

https://ekberg.apurahat.net/
Tehdyistä avustuspäätöksistä, niin myönteisistä kuin kielteisistä, lähetetään ilmoitus hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 1-2 viikon kuluessa päätöksen tekemisestä. Myönteisiin päätöksiin liitetään ohje siitä, miten avustuksen saajan tulee toimia avustuksen maksamiseksi sekä selvityksen tekemiseksi.