Avustusten hakeminen

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

  1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavana aikana pääsääntöisesti lokakuussa. Päätökset hakemuksista tehdään seuraavan vuoden helmi- maaliskuussa ja avustukset on käytettävä kyseisen vuoden aikana. Säätiö voi myöntää erityistapauksessa pidennyksen hakemuksen käyttöaikaan.
  2. Välitöntä hätää eli akuuttia ennalta-arvaamatonta lasten, nuorten tai vanhusten ongelmiin johtanutta tilannetta koskevia avustushakemuksia voi tehdä 1. kohdassa tarkoitetusta hakuajasta poiketen jatkuvasti, ei kuitenkaan kesäloma-aikana. Päätökset näistä hakemuksista tehdään käytännössä 1-2 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että ongelma on aiheutunut odottamattomasta yllättävästä tilanteesta, kuten esimerkiksi vaikeasta elämänmuutoksesta, onnettomuudesta tai sairastumisesta.

Avustuspäätökset tekee pääsääntöisesti säätiön hallitus. Hallitus ei perustele avustusasioita koskeva päätöksiään eikä niistä voi valittaa mihinkään. Myönnetyt avustukset ovat kertaluontoisia, joilla vaikea tilanne pyritään saamaan kokonaisuudessaan korjattua. Samaa asiaa koskevia uudistettuja avustusanomuksia ei käsitellä.

Avustusanomukset on toimitettava säätiölle sähköisen avustusjärjestelmän kautta. Anomuksen allekirjoittajan on tunnistauduttava järjestelmään pankkitunnuksillaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, hakija voi ottaa yhteyden säätiön toimistoon ensisijaisesti sähköpostitse (toimisto@resaatio.fi). Hakulomake tarkempine täyttöohjeineen ja anomuksen käsittelyä varten edellytettyine liitteineen, joita ei palauteta, löytyy internet-osoitteesta:

https://ekberg.apurahat.net/
Tehdyistä avustuspäätöksistä, niin myönteisistä kuin kielteisistä, lähetetään ilmoitus hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 1-2 viikon kuluessa päätöksen tekemisestä. Myönteisiin päätöksiin liitetään ohje siitä, miten avustuksen saajan tulee toimia avustuksen maksamiseksi sekä selvityksen tekemiseksi.